Webrichtlijnen en het gebruik van formulieren op een website

Het gebruik van formulieren op een website, kan heel handig zijn. Er kunnen gegevens worden verzonden naar een e-mailadres of een database. In dit artikel wil ik een aantal punten belichten waar een eenvoudig formulier op een website aan moet voldoen, aan de hand van de webrichtlijnen 2.0. Continue reading Webrichtlijnen en het gebruik van formulieren op een website